Tema om angst - Del 3. Mestring av angst

I dag gjennomgår vi forskjellige former for hjelp du kan bruke til å dempe og behandle angst. Du får et overblikk over dine muligheter, og en sterk guide til hvordan du kan gå i gang med en angstbehandling som virker for deg..

Hva handler serien av artikler om?

I forrige del av artikkelserien gjennomgikk vi hvordan man kan forstå angsten sin bedre (les Del 1. Forstå angsten her) ved å kjenne til de forskjellige typene av angst som finnes. I annen del lærte vi hvilke strategier eller vaner som er uproduktive i forhold til å bli kvitt angst, eller som medvirker direkte til å skape angst (les Del 2. Dårlige strategier for å bli kvitt angst her).

Denne artikkelen gjennomgår løsninger på angst som er basert på terapi, selvhjelp og alternative metoder som du kan gå i gang med selv. Vi fra justmind.nu tror på at alle forbedringer i livet skapes av egne handlinger og eget arbeid med psyke, vaner og målsetninger. Det finnes ikke mirakelkurer mot angstlidelse, ingen pille du bare kan spise for å forandre alt.

Personlig forandring starter med å ta ansvar for egne resultater først, og deretter å begynne å gjøre noe aktivt for å endre sin egen situasjon. Men personlig ansvar og egen handling utelukker absolutt ikke å søke hjelp, viten, metoder og «best practices» for å skape en forandring. Faktisk mener jeg at det er nødvendig i de fleste situasjoner.

Slik oppstår problemer med angst

Det kan være mange årsaker til at angst oppstår. Det som alle vedvarende angsttilstander (dvs. angst du ikke kan bli kvitt) har til felles, er du ikke kan bli kvitt dem ved hjelp av den kunnskapen du har, og de evnene/metodene du kjenner til akkurat nå.

Det betyder ikke at det er noe galt med deg, eller det du vet. Det betyr bare at du trenger ny viten, og/eller en ny måte å benytte den på. Ofte er det ikke så mye ekstra man trenger å vite, og noen få justeringer er alt som må til for at du plutselig oppnår kjemperesultater.

Det er klart at det mangler noe, for hvis man visste alt, kunne alle teknikkene for å endre på noe, og hadde motivasjonen – så ville man ganske enkelt gjøre det uten videre. Men det kan mangle litt viten, en god teknikk man ikke vet om, og kanskje er det usikkerhet på det vil lykkes som holder en tilbake.

Angst kan fjernes og avhjelpes på mange måter. Her er et overblikk over metoder som er effektive, enten alene eller i samspill med andre. Alle metodene er ganske enkle å gå i gang med, og de fleste har også et rimelig prisnivå.

Redskaper til å dempe, fjerne og behandle angst.

1. Ny viten

Jeg har den oppfattelsen, at de resultatene vi oppnår er avhengige av to ting. For det første kommer det an på hvor mye vi vet, og for det andre hva vi gjør. Det er selvfølgelig en forenkling, men modellen er lett å forstå og arbeide med, og er ikke så virkelighetsfjern hvis man tenker etter.

Viten + Handling = Resultater

Hvis du ikke får de resultatene du ønsker – f. eks. hvis du forsøker å bli kvitt angst, men ikke vet hva du skal gjøre, og dermed forsetter å oppleve angst. Da oppnår du ikke det du ønsker, nemlig å bli kvitt angst.

Ved å få ny viten innenbords blir du bedre kjent med både deg selv og din angst, du kan lære nye teknikker og fremgangsmåter, du kan få nye måter å agere på – og du får dermed sjansen til å endre på de resultatene du får.

Ny viten + Nye handlinger = Nye resultater

Det er vanskelig å bli flink til noe hvis man ikke har de rette forutsetningene. Men forutsetninger kan endres, og endringer starter med å få ny viten som kan hjelpe en med å forandre sine handlinger. Eller bare med å begynne med gjøre noe!

Ny viten er ikke nok i seg selv, men det er et utgangspunkt for å skape nye resultater. Søk derfor ny viten om angst, og ikke minst ny viten om behandling av angst. 

 

2. Terapi

Det finnes en del forskjellige typer av terapi, f. eks. kognitiv, atferds- og psykoterapi. Alle kan være til hjelp når det kommer til angst og angsttilstander. Ofte er terapiformen en kombinasjon av samtale, målsetting, øvelser og stigende utfordring og eksponering ift. den formen for angst man opplever.

Terapi er ofte virksomt, spesielt når det kombineres med hjemmeøvelser og et grundig arbeid som klienten utfører selv – både hos terapeuten, og særlig hjemme hos en selv.

Terapi er bra å kombinere med flere av de andre teknikkene som er beskrevet her for å få raskere og mer varige resultater. Du kan forresten ofte spare mange penger på å gjøre noe av jobben selv, i stedet for å betale for 30 besøk til 800 kr. stykket hos en terapeut.  

 

3. Hypnose og NLP

Hypnose er ofte en mer indirekte måte til å arbeide med problemstillinger som f. eks. angst. I stedet for å eksponere seg selv fysisk overfor situasjoner som kan gi angst, arbeider man ofte med det underbevisste og de mer indirekte tankene i stedet.

Med hypnose og NLP lærer du enten å håndtere angstsituasjoner, eller å endre måten din å tenke på ift. de situasjonene som skaper angst hos deg.

Hypnose og NLP er gode verktøyer, spesielt hvis du brukes gjentatte ganger over en periode for å endre på tankemønstre og følelser i forhold til angstfremkallende situasjoner.

Utbyttet av hypnose og NLP kommer ofte ganske fort, og kan forsterkes ytterligere ved å kombinere det med noen av de andre løsningene som ble nevnt tidligere i denne artikkelen.

 

4. Medisin

Medisin er til tider berettiget i behandling av angst, primært til behandling av symptomer, og evt. til å gjøre oppstarten av behandlingen lettere. Medisin gir som regel best resultat når det kombineres med f. eks. terapi for å arbeide med årsaker til angsten og metoder til å bli kvitt den, og ikke bare symptombehandling. Hvis din lege har skrevet ut medisin til deg, skal du følge legens anvisninger og ta medisinen. Vi anbefaler IKKE at du medisinerer deg selv, eller gjør om på legens anvisninger.

Hvis du får medisin mot en angsttilstand, anbefaler vi at du går i dialog med legen din for å få hjelp til å bearbeide angsten med supplerende hjelpemidler som f. eks. terapi.

 

5. Mindfulness og pusteøvelser

Mindfulness lærer deg å være til stede i nuet. Angst får oss ofte til å forestille oss alt mulig fryktelig som kan skje – dvs. at vi ser på en «mulig» fremtid i stedet for å forholde oss til det som skjer akkurat nå.

Ved hjelp av mindfulness kan du lære å bli flinkere til bare å være til stede uten å tenke, dømme og forestille deg massevis av ubehagelige situasjoner eller reaksjoner.

Samtidig lærer du å finne større indre ro, noe som er et sterkt utgangspunkt for å behandle angst. Hvis du konstant opplever å være anspent, usikker, nervøs og engstelig trenger du et nytt fundament du kan bygge videre på: ro.

Pusteøvelser

Pusteøvelser er spesielt effektive for å dempe et angstanfall mens det holder på å bygge seg opp, eller når det har nådd full styrke. Åndedrettet kan brukes til å få kontroll over et galopperende hjerte, ta det med ro, få mer oksygen til hjernen, og hjelpe med å skylle adrenalinet ut av blodet igjen.

Pusteøvelser kan også brukes forebyggende, slik at man generelt er mer avslappet og dermed bedre forberedt til å håndtere en situasjon som kan sette deg i alarmberedskap.

 

6. Selv-analyse og endring av vaner

Ved å lære å analysere deg selv, dine vaner, handlinger, tanker, osv. gjør du det mye lettere å ta i bruk alle de andre verktøyene som har blitt nevnt i artikkelen.

Å kjenne seg selv og vanene sine er fundamentet for å kunne lage en forandring.

Utfordringen med vaner er at vi ofte ikke er særlig bevisste om dem. Vi gjør som vi alltid har gjort fordi våre hjerner er vant til det. Ved å analysere ditt eget språkbruk, tanker, følelser og måter å oppføre seg på i forskjellige situasjoner, får du alle opplysningene du trenger for å kunne begynne å bruke terapi, NLP, endring av vaner, atferdsterapi, osv.

Selvanalyse er som regel første trinn (som en del av din nye viten) som deretter kan brukes når vi arbeider med å endre våre handlinger vha. terapeutiske redskaper.

 

7. Kost og Mosjon

Kost og mosjon har en kjempestor innflytelse på hvordan kroppen vår virker – men også hvordan sinnet og tankene våre virker. Kanskje kjenner du til følelsen man kan få når man har spist veldig mye søppelmat, drukket Cola og avsluttet med potetgull og godteri. Ikke noe pent syn eller en særlig god følelse, eller hva?

Faktisk påvirker kosten vår tanker og handlinger mer enn man skulle tro. Med få endringer kan du få kroppen din til å fungere bedre og gi deg mer energi og overskudd. Til sammen gir de tingene bedre grobunn for behandling av angst, fordi hele systemet ganske enkelt fungerer bedre.

Lite energi, oppustet mage og vondt i magen styrker ikke akkurat psyket. En velfungerende kropp der blodet er fullt av de riktige næringsstoffene, hjernen får den rette mengden oksygen og kroppen blir beveget stimulerer faktisk kroppen til å styrke seg selv. Og psyket følger med.

Det er ganske interessant å vite at hvis en gruppe på 100 mennesker som lider av f. eks. depresjon begynner å dyrke mosjon, så vil 50 av dem bli kvitt depresjonen deres innenfor relativt kort tid. Uten å gjøre noe som helst annet. Uten medisin eller terapi.

Det garanterer selvfølgelig ikke, at du er en av de 50, men sjansen er verdt å ta. Og det er ingen tvil om at en sunnere kropp og sinn er lettere å bearbeide med andre gode redskaper.

Bedre kost og mer mosjonering kan også bidra til å øke følelsen av lykke, selvtilfredsheten og ditt eget daglige overskudd. Det ekstra overskuddet kan brukes til å løfte deg selv og arbeide med angsten din, noe du kanskje ikke kunne overskue tidligere.

 

Hva nå, angst?

Mange av de nevnte mulighetene for å endre på din angst har du sikkert ikke prøvd før – eller de har kanskje ikke blitt forklart for deg på en måte som gjorde dem lette å ta i bruk.

Men alle har det til felles, at de legger opp til å skape enten ny viten, eller nye handlinger (og dermed vaner) som kan gi deg noen nye resultater.

Alle metodene beskrevet over kan avhjelpe angst, og når de kombineres blir de meget sterke og effektive.

Nye handlinger og vaner gir deg resultater, og hjelper deg med å slippe ut av angstens grep. Prøv å gjøre noe nytt i dag, og start på din egen vei ut av angst.

Angst kan beseires, så bare begynn!

 

Vil du ha effektiv hjelp til å bearbeide angsten?

Angst Masterclass er et nyskapende system til å bli kvitt angst som er utviklet av justmind.nu. Programmet har vært under utarbeidelse i et par år, og har nettopp blitt offentliggjort.

Angst Masterclass er et nettkurs som lærer deg å ta kontrollen, og få bukt med din angst.

Ved hjelp av effektive teknikker og redskaper lærer du å ta tak selv, og skape den forbedringen du ønsker. Kurset er designet for å lære deg alle de effektive redskapene som brukes i terapi, NLP, coaching, etc. uten å gi deg all den overflødige teorien. Kort sagt: effektiv hjelp, nå.

Hva får du med Angst Masterclass?

Du får et nettkurs som gir en praktisk innsikt i bruken av følgende redskaper til å forbedre din(e) angsttilstand(er).

  • Kognitiv terapi
  • Atferdsterapi
  • NLP
  • Coaching
  • Mindfulness, meditasjon og pusteøvelser
  • Kost og mosjon
  • Visualisering
  • Lynhurtige angstdempende teknikker

 

Angst Masterclass er dyptgående, og angriper angsten fra MANGE forskjellige vinkler, slik at det er hjelp å få uansett hvem du er og hvordan du opplever angst.

Enkelt, effektivt OG lett å bruke

Selv om programmet er stort og omfattende, har det en enkel oppbygging og tar kun et lite skritt av gangen. Det er bygget opp slik at du lett kan følge med og merke en stor forandring allerede fra første dag. Hele kurset er designet for å gi deg resultater med de verktøyene du får, og sørge for at du opplever en sterk forbedring og forminskning av din angsttilstand.

Alt unødvendig stoff er skåret bort, slik at du kun trenger å gjennomgå den kunnskapen du har bruk for. Du kan bruke materiellet til å bekjempe din angst allerede fra begynnelsen.

Vi gleder oss til å se deg på Angst Masterclass

Abonner på nyhetsbrevet vårt og motta nyheter og eksklusive tilbud, sendt direkte til innboksen din.

Ved å registrere deg for vårt nyhetsbrev, aksepterer du våre personvernregler, og vår bruk av dine data. Les personvernregler