Tema om angst - Del 1. Forstå angsten

Månedens tema på justmind.nu. Lær om angst, få vilje og gå-på-mot til å arbeide med angst, og lær hvordan du kommer i gang med å gi slipp på angsten.

Tema om angst - Del 1. Forstå angsten

Det er viktig å forstå at angst er noe som ligger i oss alle, og er en viktig del av våre liv. Angst i et visst omfang, akkurat som realistisk frykt, er viktig for å kunne overleve i hverdagen.

Tenk hvis du ikke var redd for et tog som kom på skinnene med full fart mens du holdt på å krysse overgangen…

Sunn angst er bra, og angst er nødvendig – men hvis angst tar overhånd, og ikke lar deg leve livet ditt full ut, da er det et problem som bør og må håndteres.

Tidligere har mange med mentale utfordringer som f. eks. angst blitt henvist til en psykolog/psykiater for hjelp, og ikke minst medisinering. Utfordringen ved å ta medisin er at du både kan bli avhengig, og at medisinen kan risikere å påvirke deg negativt pga. diverse bivirkninger. Sist, men ikke minst, så behandler medisinen ikke nødvendigvis noe som helst, fordi medisin ofte bare fjerner symptomer, og ikke selve årsaken til hvorfor du opplever angst.

Det finnes forløp der terapi kombinert med medisinering gir bra resultater. Det kan være et alternativ hvis du har vanskelig for å skape forandring selv. Personlig vil jeg alltid satse på å løse problemene selv med de verktøyene jeg kan finne, fremfor å medisinere meg ut av dem, og gi andre ansvaret. Det er noe spesielt ved å ta tak selv, og skape en positiv forskjell i ens eget liv – støttet av gode verktøyer, «best practices», og teknikker.

En ny måte å se problemer og angst på

Slik jeg ser det, må vi mennesker begynne å se på våre problemer, og løsningene på dem, på en ny måte – uten medisin. Når du har forstått hvordan du skaper forandring i livet ditt takket være deg selv, naturligvis ofte med støtte fra venner og familie, så er det deg og din familie som vinner. Du får muligheten for å leve livet du drømmer om. Familien din får deg, din glede, og ditt overskudd. Og du blir stolt av deg selv, fordi du har greid å skape forandringen selv.

Taperne blir medisinalindustrien, og de legene som skriver ut resepter mot symptomer i stedet for å løse det grunnleggende problemet. Taperne blir de som ikke ser de nye mulighetene som finnes, og bare fortsetter med å gjøre slik de alltid har gjort, eller tankeløst prøver seg frem, selv om verden forandrer seg hele tiden – og nye muligheter skapes. Faktum er at det aldri har vært mer viten og informasjon om hvordan du skaper forandring i ditt liv.

Iblant trenger alle en ny måte å løse problemer på. For angst starter alt sammen i dag – her og nå – med at du lærer og bruker en ny måte, en ny tankegang – til å løse problemer for deg selv på en riktig måte. En måte som gir deg kontrollen, og lar deg bestemme over ditt eget liv, dine tanker, og dine handlinger.

Første del av prosessen for å kunne bearbeide et problem er å starte med å definere problemet – og forstå det. Derfor tar vi en kort gjennomgang i grove trekk av de forskjellige typene av angst som finnes.

 

 

Typer av angst

Det finnes en rekke forskjellige angstlidelser. Et menneske kan uten videre lide av flere forskjellige slags angst som overlapper hverandre, og alle har ulik angst og symptomer på angst. Men det finnes mange fellestrekk. Bruk følgende gjennomgang til å få et overblikk, og legg merke til om noen av dem beskriver noe du er kjent med, eller opplever.

Enkel fobi

Enkle fobier er knyttet til bestemte ting. De mest vanlige er angst for visse dyr som edderkopper, fugler og mus, eller for høyder, torden, mørke, å fly, lukkede rom, å gå på offentlige toaletter, tannlegebesøk, synet av blod eller sår, nåler, angst for å bli smittet med sykdom, og mye annet. Mange vil automatisk forsøke å unngå å komme i kontakt med det de frykter. En fobi er en fobi når man opplever en veldig sterk angstreaksjon på f. eks. en av disse tingene. 90% av alle fobier kan bli bedre, eller helbredes helt innenfor ganske kort tid (få timer).

Panikkangst

Panikkangst er angst som oppstår plutselig og voldsomt. Man får problemer med å puste, hjertebank, blir svimmel og redd for å dø, eller for å bli gal. Anfallet utvikler seg i løpet av få minutter, og varer som regel i kort tid, men det er så voldsomt at man kan være påvirket av det i flere døgn etterpå. Noen mennesker får panikkangst uten at de vet hvorfor. Andre får angstanfall i spesielle situasjoner.

Panikkangst oppstår ofte helt uventet, men etterpå er det vanlig å knytte anfallet til de stedene hvor angsten oppsto. Dette fører gjerne til at man unngår disse stedene, noe som for det første begrenser ens bevegelsesfrihet, og som for det andre også innebærer en viss forventningsangst. På den måsten kan man være svært medtatt av angst flere timer innen man skal til et bestemt sted.

Undersøkelser viser at mennesker som får panikkangst ofte har vært mer engstelige og sjenerte enn andre da de var barn. De er ofte mer usikre på seg selv, konfliktsky, og avhengige av andre mennesker. Ens sårbarhet overfor å utvikle panikkangst er større når man er stresset, eller i krise.

Sosialangst / Sosialfobi

Sosialfobi oppleves som en følelse av anspenthet og ubehag sammen med andre. Man opplever å være utilstrekkelig, tenker at man er feil, skammer seg over å være nervøs, og frykter at de andre skal oppdage hvordan man har det. Sosialangst handler i bunn og grunn om angst for andres undersøkende blikk, og den fordømmelsen man antar at automatisk vil følge med oppmerksomhet. De fysiske symptomene på sosialangst er at man rister på hendene, oppkastfornemmelser, eller rødming. Den angsten som oppleves i forbindelse med sosialangst er mindre intens enn et panikkanfall, men til gjengjeld kan den vare i timevis, eller til og med i flere dager.

Agorafobi

Agorafobi er kjennetegnet ved angst for åpne plasser, og forsamlinger av mennesker – det oppleves som angst i forbindelse med å forlate hjemmet, eller å skulle delta i en større samling av mennesker. Angsten skylles ofte at vedkommende er redd for å få et angstanfall blant mennesker, eller på et offentlig sted. Angsten kan komme til uttrykk ved at man ikke kan gå på butikken, oppholde seg i store forsamlinger, eller på offentlige steder. Det betyr også at man er avskåret fra å reise, fordi man ikke kan være ombord på en buss, et tog, eller et fly. Dette har ofte å gjøre med tanker om å falle om, og å være hjelpeløs – i en negativ forventning om at ingen vil hjelpe, og at andre mennesker bare vil se på og være kritiske.

Generalisert angst

Generalisert angst er en vedvarende angsttilstand som ikke henger sammen med bestemte situasjoner. Den kommer til uttrykk som en grunnfølelse av angst, eller engstelse. Ofte ledsages angsten av anspenthet og bekymring over hverdagens hendelser og problemer, og i forbindelse med mulige fremtidige ulykker. De mest fremtredende symptomene er klager over vedvarende nervøsitet, risting, muskelspenninger, tendens til svette, hjertebank, svimmelhet, trykkende magefølelse, og søvnproblemer. Generalisert angst opptrer ofte sammen med depresjon.

Tvangstilstander / OCD

Tvangstilstander kalles mer presist for «obsessiv kompulsiv tilstand.» Dette betyr en tilstand som er preget av tvangstanker (obsesjoner) og tvangshandlinger (kompulsjoner). Tvangstanker er ofte voldsomme, ubehagelige tanker som opptrer igjen og igjen – og medfører angst, stress, og ofte skyldfølelser og selvbebreidelser. De handler ofte om en følelse av å ha gjort noe feil, om å gjøre skade på andre, og om å bli syk.

Tvangshandlinger handler som regel om å nøytralisere tvangstankene. Man har en følelse av at bestemte, ofte gjentatte, handlinger vil kunne unngå de negative konsekvensene som ens tanker handler om. Handlingene kan enten være åpenlyse (som håndvask), eller skjulte, som f. eks. rim, remser, og ritualer.

OCD er ikke en sinnssykdom, selv om mange som har lidelsen er redde for å bli oppfattet som sinnssyke. Tvangstanker og tvangshandlinger kan også inngå som symptomer i andre diagnoser som spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, angst, og Tourettes syndrom.

Posttraumatisk belastningsreaksjon (også kjent som posttraumatisk stress)

Posttraumatisk belastningsreaksjon – eller opplevelsen av angst i flere år etter en traumatisk hendelse – oppstår i kjølvannet på katastrofale hendelser. Dette kan omfatte overfall, ulykker, naturkatastrofer, krig, dødstrusler, og tortur. Man opplever ofte påtrengende minner, eller såkalte «flashbacks», og mareritt. Mange forsøker å unngå disse engstelsene ved å isolere seg fra andre (for ikke å bli minnet om noe), utvikle et alkoholmisbruk, eller forsøke å unngå søvn.

Neste artikkel om angst

 

Vil du ha mer hjelp til angst?

Angst Masterclass er et nyskapende system for å bli kvitt angst, som er utviklet av justmind.nu. 

Angst Masterclass er et nettkurs og program som lærer deg å få bukt med din angst ved å ta kontrollen selv.

  • Lider du av angst?
  • Kan angst blokkere deg i forskjellige situasjoner?
  • Opplever du å bli lammet av angst?
  • Skulle du ønske, at du kunne lære å håndtere angsten på egen hånd?

Angst Masterclass er den hjelpen du har lett etter. Ved hjelp av en blanding av de beste kognitive og atferdsterapeutiske redskaper, coaching samt den nyeste forskning innenfor NLP lærer du å forstå din angst, håndtere den og befri deg fra dens lammende grep.

Hva får du med Angst Masterclass?

  • Du får en praktisk og funksjonell innsikt i hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv ut av angstens grep
  • Du lærer å håndtere alle dine angstfulle situasjoner
  • Du lærer hvordan du kan endre negativ indre dialog til en positiv og selvforsterkende samtale
  • Og ikke minst lærer du å forstå angsten og gi slipp på den

Vi kan love deg for at det bliver en spennende prosess. Du vil lære de mest effektive redskapene for å bekjempe angst ved hjelp av en rekke meget effektive behandlingsparadigmer.

Kurset ligger på vår nye kursside GoCoach.nu som er optimalisert for å tilby deg kurset på din datamaskin, nettbrett eller smartphone – akkurat som det passer deg.

Se kursinnhold, hva du lærer, osv.: Les alle detaljer om Angst Masterclass

Du kan lese mer om Angst Masterclass her 

Abonner på nyhetsbrevet vårt og motta nyheter og eksklusive tilbud, sendt direkte til innboksen din.

Ved å registrere deg for vårt nyhetsbrev, aksepterer du våre personvernregler, og vår bruk av dine data. Les personvernregler