Hypnose for barn: aldri mer redd for mørke – slipp å være mørkeredd

Hypnose for barn: aldri mer redd for mørke – slipp å være mørkeredd
  • Forfatter: Malte Lange
  • Utgave: Lydbok (Download)
  • Språk: Norsk

I programmet ”Aldri mer redd for mørke” lærer barnet å forbinde mørket med noe helt annet, nemlig eventyr, spenning og glede. Det er en hypnose som får barnet til å slappe dypt av, oppleve en god historie og fokusere på vennlige og behagelige tanker i...

Slik slipper barnet ditt å være mørkeredd. Effektiv hypnose hjelper barn med ikke å være redde for mørke

Det kan finnes mange grunner til at barn er redde for mørke. Fellesnevneren er at årsaken har røttene sine i noe psykisk. Barnets hjerne tenker på mørket som noe farlig, usikkert, eller ubehagelig. Hypnose er skapt for å endre mønstre og tankevaner, og nettopp det å knytte mørke sammen med redsel er en mental prosess som kan endres og fjernes.

Med programmet Aldri mer redd for mørke – slipp å være mørkeredd lærer barnet å forbinde mørket med noe helt annet, nemlig eventyr, spenning og glede. Det er en hypnose som får barnet til å slappe dypt av, oppleve en god historie og fokusere på vennlige og behagelige tanker i stedet.

Hvordan virker hypnosen mot å være mørkeredd?

Barn har lett for å lære og har ofte enda lettere for å få resultater med hypnose enn det voksne har. Årsaken er at barn er mer åpne og mottakelige overfor nye ideer, tanker og viten. Hypnosen lar barnet visualisere og forbinde spennende eventyr og morsomme opplevelser med mørket og danner dermed nye tankemønstre – samtidig med at de gamle tankemønstrene som har skapt det å være redd for mørke brytes. Vi trener tankene slik at det barnet forbinder med mørke blir positivt, behagelig og trygt.

Hypnose virker best med gjentatt bruk og bearbeiding av tankeprosessene.

Slik bruker du hypnosen mot å være mørkeredd

For å fjerne barnets angst for mørke må barnet lytte til hypnosen daglig i 14 dager. Etter 14 dager forsøker dere å la hypnosen gjøre jobben sin og ikke gjøre mer oppmerksom på om barnet er redd for mørket. La hypnosen arbeide med underbevisstheten og oppnå den ønskede effekten.

Hvis barnet innimellom opplever å blir mørkeredd igjen, gjentas lyttingen etter behov. Husk å gjøre lyttingen til en god opplevelse slik at barnet har lyst til å lytte igjen neste gang. Bruk høretelefoner.

Inntalt av: Kristian Fjord.

Tilfredshetsgaranti på ’Aldri mer redd for mørke’

Hvis du/dere følger programmet og ikke føler at det barnet har blitt mindre redd for mørke bedre tilbyr vi full returrett og pengene tilbake.


* Resultatene kan variere fra person til person. Les mer

Laster ...