Jeppe Lange

Jeppe Lange har i mange år arbeidet som coach og hypnotisør. Han er utdannet i personlig utvikling hos Anthony Robbins i USA og er Master Practitioner i NLP fra NFNLP.

For tiden studerer Jeppe idrett og helse ved Syddansk Universitet og interesserer seg sterkt for samspillet mellom kropp og psyke.

Ved siden av å ha forfattet adskillige bøker og lydbøker om personlig utvikling arbeider Jeppe også som foredragsholder og holder jevnlig kurser.

Laster ...